Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

VPP 1

Projekta idejas pieteikums

Projekta nosaukums:

Evaluation and Improvement of Health-Literacy in Latvia: Development and Validation of the Population-Centred Awareness Platform For Lifestyle-Related Risks Assessment and Surveillance

Latvijas iedzīvotāju veselībpratības novērtēšana un pilnveidošana: uz populāciju orientētās informatīvas izglītošanas platformas izstrāde un validācija dzīvesveida saistīto risku izpētei un uzraudzībai.

(Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/1-0003)

Projekta īstenošanas periods:

27.12.2023.-26.12.2025.

Projekta idejas apraksts:

Saskaņā ar \"Sabiedrības veselības vadlīnijām 2021.–2027.\" Latvijā aptaukošanās izplatība sabiedrībā ir būtiski augstāka nekā ES vidē – Latvijā viena no četrām sievietēm un viens no sešiem vīriešiem ir aptaukojušies. Tomēr esošie pieejas aptaukošanās ārstēšanai parasti koncentrējas uz individuālo atbildību, uzturu un fizisko aktivitāti. Jaunizveidotai pieejai vajadzētu atzīt aptaukošanās sarežģītību un nodrošināt personalizētu, pilsoņiem orientētu, daudznozaru aprūpi. Ņemot vērā, ka cilvēki arvien vairāk meklē informāciju tiešsaistē un izmanto citus digitālos rīkus, būtisks faktors ir digitālā veselības prasme, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Projekta mērķis ir izmantot visaptverošu digitālo platformu dzīvesveidam saistītās veselības izglītības programmā, kas ir pieejama un proaktīva. Mēs iekļausim lietotājam draudzīgas digitālās rīkus e-piekrišanas pārvaldībai un pacienta pārziņotā pieredzes mērījumu datu ieguvei, kas saistīti ar veselības prasmi. Projekta mērķos mēs izveidosim un validēsim veselības aptaujām un dzīvesveida ieteikumiem, stiprināsim pacientu tiesības, salīdzināsim digitālo pilsoņu iesaistīšanos ar klātienē veikto aptaukošanu, novērtēsim proaktīvo pilsoņiem orientēto veselības uzraudzību.

Projekta kopsumma:

300000.00

Projekta finansējums:

Latvijas Zinātnes padome

Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms) :

Paula Stradiņa klīniskā  universitātes slimnīca

Latvijas Universitāte