Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

VPP 3

Projekta idejas pieteikums

Projekta nosaukums:

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komanda

(Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/3-0004)

Projekta īstenošanas periods:

27.12.2023.-26.12.2025.

Projekta idejas apraksts:

Projektā plānots īstenot valsts pētījumu programmas \\\"Sabiedrības veselība\\\" izvirzītā uzdeuvma \\\"Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības mazināšanai no neinfekcijas slimībām\\\" trīs apakšudevumus: Noskaidrot medicīniski novēršamas mirstības mazināšanas iespējas pacientiem ar kardiovaskulārajām saslimšanām, veikt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošo novērtējumu ārstniecības iestādēs prioritārajās jomās (sirds-asinsvadu, onkoloģijas, māte-bērns) ņemot vērā sniegto pakalpojumu un speciālistu darba apjomu un citus kritērijus, Noskaidrot medicīniski novēršamas mirstības mazināšanas iespējas pacientiem ar kardiovaskulārajām saslimšanām. Projekta apakšudevumi izvēlēti ņemot vērā šā brīža aktualitātes Latvijas veselības sistēmā. Lai risinātu izvēlētos uzdevumus, projektam izvirzīts mērķis - radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai uzlabotu slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, kā arī stiprinātu veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un izturību.

Projekta kopsumma:

998551.00

Projekta finansējums:

Latvijas Zinātnes padome

Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms) :

Paula Stradiņa klīniskā  universitātes slimnīca

Latvijas Universitāte

Veselības inspekcija