Apdrošināšana

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. 

Ārstēšanās maksu pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to kāda katram klientam ir nopirkti apdrošināšanas pakalpojumi. 

Slimnīcai ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:
1.    Balta AAS
2.    Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
3.    BTA Baltic Insurance Company AAS 
4.    Compensa Life Vienna Insurance Group SE 
5.    ERGO Life Insurance SE 
6.    Gjensidige Baltic AAS 
7.    InterRisk Vienna Insurance Group AAS
8.    IF P&C Insurance AS 
9.    Seesam Insurance AS 

Ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu (valstiski līdzfinansētajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem) apmaksa apdrošināšanas kompāniju klientiem tiek veikta saskaņā ar noslēgtajos līgumos noteiktajiem nosacījumiem - par ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu apmaksu nav nepieciešama apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule.

Maksas pakalpojumu apmaksu stacionārā (gan dienas, gan diennakts) iepriekš ir jāsaskaņo ar apdrošināšanas kompānijām – pacientam ambulatoras konsultācijas laikā ārsts sagatavoto plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi un pacients var lūgt aizpildīt arī saskaņojumu veidlapu, kuru nosūta apdrošināšanas kompānijai.

Maksas pakalpojumus stacionārā (gan dienas, gan diennakts) var saņemt tikai pēc tam, kad slimnīca ir saņēmusi garantijas vēstuli no apdrošināšanas kompānijas par plānoto pakalpojumu pilnu vai daļēju apmaksu. Gadījumā, ja apdrošinātājs negarantē visu plānot izdevumu apmaksu, pacientam negarantētās summas apmaksa jāveic pašam, pirms stāšanās slimnīcā.

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudīt vai apdrošināšanas kompānija apmaksā pakalpojumu, vai pirms stacionāra medicīnisko pakalpojuma saņemšanas, apdrošinātājs nav izsniedzis garantijas vēstuli, plānoto pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā veic pacients.

Ar ārzemju apdrošināšanas kompānijām Slimnīca sadarbojās, pamatojoties uz kompāniju izsniegtajām garantijas vēstulēm, kurās apdrošinātājs garantē konkrētu medicīnisko pakalpojumu apmaksu. 

Spiest uz apdrošināšanas kompānijas logo, lai apmeklētu mājaslapu!