Anestezioloģija

Anestezioloģija ir medicīnas zinātnes nozare, kas pētī ķirurģiskas operācijas nevēlamo ietekmi uz slimo organismu, kā arī metodes šīs ietekmes (galvenokārt, sāpju) mazināšanai.
Anestezioloģija: pieejamie pakalpojumi