Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās

 

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros

tiek īstenots projekts

«Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās»

«Impact of public sector reforms on performance management improvement in clinical university hospitals»

 

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/330

 

Projekts tiek īstenots Rīgas Tehniskai universitātei sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” Zinātnisko institūtu.

 

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Dr., Vadošā pētniece Māra Pētersone

 

Projekta zinātniskie vadītāji: prof. Ingars Eriņš, prof. Dainis Krieviņš, prof. Kārlis Ketners

 

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2019. līdz 31.12.2021. (36 mēneši)

 

Projekta pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskajās universitātes slimnīcās (KUS) valsts sektora reformu kontekstā.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • KUS pārvaldības raksturojums Latvijā
  • Procesu vadības sistēma KUS
  • Veiktspējas vadības sistēma KUS
  • Darba novērtēšanas sistēma KUS

Ko nozīmē Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA)? PDF

Informācija par rezultātiem: https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petnieci…