Veiksmīgi noslēdz projektu "Ar COVID-19 krīzi saistītu jautājumu risināšana laboratorās darbības jomā”

26. Novembris

Mūsu slimnīcas Zinātniskais institūts sadarbībā ar Kirgizstānas Akreditācijas centru noslēdz projektu “Ar COVID-19 krīzi saistītu jautājumu risināšana laboratorās darbības jomā”.

Vakar, 25. novembrī, projekta ietvaros norisinājās pēdējā tiešsaistes tikšanās, kuras laikā projekta dalībnieki pārrunāja projekta ietvaros sasniegtos rezultātus.

Zinātniskais institūts īpašu paldies par atbalstu un līdzdarbošanos projektā saka Dr. Sergejam Ņikišinam ("Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas" Laboratorijas galvenais speciālists), Dr. Sergejam Ļebedjkovam (“AIWA clinic” ķirurgs un vadītājs), kā arī Dr. Jānim Stašulānam (“E.Gulbja Laboratorijas” ārsts).

Projekta mērķis bija gan paaugstināt uzraudzības un laboratorisko izmeklējumu efektivitāti COVID-19 laboratorās diagnostikas jomā, nodrošinot kvalitāti un drošību, gan izveidot pārvaldības sistēmas darbībai nepieciešamos procesus un procedūras izmeklējumu stratēģijas izstrādē, rīcībām ar paraugiem, izmeklējumu veikšanā, neatbilstoša darba vadībā, procesu caurspīdīguma nodrošināšanā.

Projektā ietvaros tika organizēti  attālināti semināri un veidota Kirgizstānas un Latvijas ekspertu sadarbība, lai izpētītu ar COVID-19 saistītos epidemioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus, saslimstības ierobežošanas plānus, darbības un rezultātus, lai izanalizētu laboratorā darba organizāciju, kā arī apzinātu, vai ir pietiekama informācija sabiedrības veselības speciālistu vidū. Tika analizēti Latvijas un Kirgizstānas iegūtie dati, lai izvērtētu neatbilstības kļūdas un definētu korektīvās darbības.

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

The project received development cooperation financing/cofinancing from the Ministry of Foreign Affairs of Latvia in 2020.

Проект финансирует/coфинансирует Министерство иностранных дел Латвии из бюджета сотрудничества в целях развития в 2020 году

Paldies par sadarbību @Latvian-Embassy-in-Kazakhstan

Projekta vadītājs un eksperts ir laboratorijas ārsts Aigars Reinis.

122117421_3591479757581919_7097506601987561830_o.jpg