Uzsākts projekts onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstībai

18. Decembris

ERAF logo.jpg


Šā gada 10. septembrī LR Veselības ministrijā tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", veicot infrastruktūras uzlabošanu."

Projekta mērķis ir uzlabot onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojums VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", iegādājoties mūsdienīgu lineārā paātrinātāja iekārtu un kopumā attīstot infrastruktūru, kas ļauj nodrošināt pacientiem efektīvu terapiju, optimāli plānot un veikt staru terapiju, tādējādi samazinot letalitāti, paaugstinot pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties augstas enerģijas lineāro paātrinātāju ar daudzlapiņu kolimatoru un portālo attēlu iegūšanas sistēmu. Plānots, ka izmantojot šo iekārtu ārstēšanai, tiks samazinātas staru terapijas radītās blakusparādības un komplikācijas, ko nodrošina lineārajā paātrinātājā iebūvētās precīza apstarojuma plānošanas sistēmas.

Iepirkuma procedūras rezultātā šā gada 15. septembrī tika noslēgts piegādes līgums ar SIA Siemens par „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūras piegādi un uzstādīšanu". Piegādes līgums paredz piegādāt un uzstādīt radioterapijas ārstēšanas aparatūru, kā arī apmācīt slimnīcas personālu tā izmantošanā.

Projektu plānots pilnībā ieviest līdz 2010. gada 9.martam. Projekta kopējais budžets ir 2 000 000,00 lati, no tiem 85 % jeb 1 700 000,00 latus līdzfinansē ERAF un 15% jeb 300 000,00 latus līdzfinansē no valsts budžeta.

Onkoloģiskās slimības ir viens no biežākajiem nāves iemesliem pasaulē. Latvijā saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem ir 2. vietā nāves cēloņu grupā.