Turpinām veiksmīgi realizēt projektu “Sabiedrības izpratnes veidošana, kā rīks cīņā ar dezinformāciju. Medicīnas iestāžu loma, ierobežojot dezinformācijas izplatīšanos virtuālajā vidē un sabiedrībā”

16. Septembris

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts sadarbībā ar Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtu veiksmīgi turpina realizēt projektu “Sabiedrības izpratnes veidošana, kā rīks cīņā ar dezinformāciju. Medicīnas iestāžu loma, ierobežojot dezinformācijas izplatīšanos virtuālajā vidē un sabiedrībā”. 

Šonedēļ sākās darba sesijas ar pirmo tiešsaistes semināru, kurā piedalījās pacientu biedrības “ParSirdi.lv” pārstāves Inese Mauriņa un Iveta Bajāre, kā arī Moldovas Neatliekamās palīdzības institūta un Veselības ministrijas pārstāvji.   

Kopumā projektā ir ieplānotas četras  aktivitātes – pieredzes apmaiņa, klātienes un tiešsaistes semināri, darba grupu organizēšana vadlīniju izstrādei, kā arī tehniskais nodrošinājums.

Projekta mērķis ir dalīties Latvijas pieredzē krīzes komunikācijas veidošanā, sniedzot Moldovas veselības aprūpes speciālistiem ieteikumus un kopīgi izstrādājot reģionam pielāgotas vadlīnijas pandēmijas izraisītās krīzes komunikācijai, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret dezinformāciju.

Projekta primārā mērķa grupa ir Moldovas Neatliekamās palīdzības institūta, Moldovs Veselības ministrijas un Moldovas Sabiedrības veselības aģentūras darbinieki, kas nodrošina komunikāciju ar masu mēdijiem un sabiedrību, kā arī nozares speciālisti, kam ir iespējams nozares profesionāļiem un sabiedrībai paust pierādījumos balstītu viedokli.

Projekta galvenais sasniedzamais rezultāts ir pieredzes apmaiņa un sagatavotais vadlīniju kopums, kas piemērojams Moldovas veselības aprūpes institūcijām.

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas finansētā grantu projektu konkursa “ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam 2021” ietvaros.