Tiekas projekta DELMA komanda

1. Janvāris

Šī gada 19. un 20. janvārī Limbažu novadā, viesu mājā „Meža salas" norisinājās Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta „Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Igaunijā un Latvijā" (DELMA) komandas tikšanās.

Pasākuma pirmā daļa tika veltīta tam, lai pārrunātu projekta ietvaros veicamos darbus un projekta virzību. Otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja apspriest turpmākās sadarbības iespējas. „Šis bija labs pasākums, kur vienuviet varēja tikties gan laboratoriju speciālisti un mediķi, gan projekta administratīvā komanda un kopīgi izvērtēt līdzšinējo projekta ieviešanas gaitu," stāsta projekta koordinatore Līga Grudule. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) komandu projektā veido Šūnu transplantācijas centra, Medicīnas tehnoloģiju dienesta un Projektu vadības nodaļas darbinieki.

Tuvākajā laikā projekta ietvaros plānota PSKUS Šūnu transplantācijas centra video lekcijas Vidzemes slimnīcas ārstiem, kā arī video konsultācijas slimnīcas pacientiem.

Šī projekta realizēšanā piedalās PSKUS, Tartu Universitāte, Dienvidigaunijas reģionālā slimnīca, Pilvas reģionālā slimnīca, Valgas reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca.

Projekta DELMA mērķis ir veicināt pakalpojumu un resursu pārvaldīšanas kvalitāti veselības aprūpes sektorā Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionā.

logo9.PNG