Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Stradiņa slimnīcas Zinātniskais institūts īsteno attīstības sadarbības projektu ar partneriem no Gruzijas

28.05.2024

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) Zinātniskais institūts turpina īstenot attīstības sadarbības projektu ar partneriem no Gruzijas, vēršot uzmanību uz medicīnas izglītības un pētniecības procesu attīstību. Projektu finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un tajā piedalās Tbilisi Valsts Universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskais personāls, kas maijā viesojās Latvijā, lai dalītos pieredzē un attīstītu kopīgas iniciatīvas.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansētā projekta Medicīnas izglītības procesu attīstība un kapacitātes stiprināšana ietvaros no 2024.gada 13. līdz 17.maijam Stradiņa slimnīcā viesojās Tbilisi valsts Universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskais personāls.

Vizītes mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi, kā arī sadarboties izglītības virzienu attīstībā šādās jomās: laboratorijas procesu digitalizācija; komandas veidošanas prakse akadēmiskajam personālam un medicīnas personālam; apmācības komandas kapacitātes stiprināšanai; komunikācija organizācijā katru dienu, krīzes komunikācija; digitālo risinājumu integrēšana studiju kursu saturā un procesā; Eiropas Savienības finansētie projekti – iespējas un izaicinājumi; attīstīt pilsonisko sabiedrību, veicinot jauno ārstu – studentu iesaisti nevalstiskajā sektorā.

Tbilisi partneri vizītes laikā piedalījās apmācībās un diskusijās ar vadošajiem ekspertiem un speciālistiem no Stradiņa slimnīcas. Tāpat Gruzijas partneri tikās ar vadošajiem speciālistiem no Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas, APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pārstāvjiem.

Tika gūtas praktiskas zināšanas un piemēri par simulāciju centra izveidi, pētniecības organizācijas izveidi un finansējuma piesaisti modernu tehnoloģiju iegādei Latvijā, kā arī pārrunātas iespējas turpmākai sadarbībai.

Gruzijas pārstāvji plāno turpināt darbu pie izglītības un pētniecības procesu attīstības Gruzijā, sadarbojoties ar Latvijas partneriem dažādu projektu ietvaros, kā arī turpināt darbu pie projekta īstenošanas.

Jaunākie raksti

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena