Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvprojektu izstrādās un būvdarbu autoruzraudzību veiks SIA “Sestais stils”

10.05.2017

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2017. gada 8. maijā ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā “A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”, piešķirot līguma slēgšanas tiesības  SIA “Sestais stils”. Atklātā konkursā savu piedāvājumu bija iesnieguši trīs pretendenti: SIA “Sarma un Norde Arhitekti” , SIA “Arhitektu birojs Krasts” un SIA “Sestais stils”.

Jauna būvniecības procesa ietvaros slimnīca plāno veikt jaunā korpusa otrās kārtas būvniecību aptuveni 37 000 m2 platībā, un šī iepirkuma mērķis ir Slimnīcai kā Pasūtītājam iegūt pilna apjoma būvprojektu un tā detalizāciju. Jaunā korpusa otrās kārtas ēkai jāatbilst modernas, daudzfunkcionālas universitātes līmeņa slimnīcas prasībām, kas ir  ilglaicīga, ērta personālam un pacientiem, energoefektīva un Latvijas apstākļiem ekonomiski saprātīgi uzbūvējama un apkalpojama.
Atklāta konkursa ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) veica iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kas nozīmē, ka tika izvērtēta visa ar iepirkuma procedūras norisi saistītā dokumentācija. Saņemot pozitīvu IUB atzinumu, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lēma par atklātā konkursa rezultātu.
Iepirkums ietver tādu darbu izpildi kā tehniskā uzdevuma koriģēšanu, skiču projektā noteiktās otrās būvprojekta kārtas projektēšanu atbilstoši koriģētajam un Pasūtītāja saskaņotajam tehniskajam uzdevumam, izstrādātā būvprojekta saskaņošanu, būvprojekta detalizāciju, interjera projekta izstrādāšanu, būvdarbu iepirkuma dokumentācijas uz būvprojekta izstrādātāju attiecināmo materiālu (tehniskā specifikācija, darbu apjomu saraksti) sagatavošanu. SIA “Sestais stils” piedāvātā līgumcena ir 2 580 017,00 eiro bez PVN.
Būvprojekta izstrādes termiņos noteikts, ka divpadsmit kalendāro mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā Pasūtītājs saņem būvprojektu, bet četrpadsmit kalendāro mēnešu laikā – saskaņotu un izstrādātu būvdarbu iepirkuma dokumentāciju. Autoruzraudzības termiņš līgumā ir noteikts visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai.
Slimnīcas A korpusa otrajā kārtā līdz 2023. gadam plānots izbūvēt telpas tādām būtiskām Slimnīcas struktūrvienībām kā Neatliekamās medicīnas centram, operāciju blokam, dzemdību nodaļai, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai, hemodialīzei, pataloģijas centram, reanimācijai, intensīvai terapijai un citām nodaļām.

Par A korpusa pirmo kārtu

Jaunā A korpusa 1. kārta tika nodota ekspluatācijā 2017. gada 29. martā. Jaunā koprusa atvēršana pacientiem ir plānota, sākot ar 2017. gada 1. jūniju. Kā viena no pirmām pacientus uzņems slimnīcas Poliklīnika, kur pacienti varēs apmeklēt speciālistu konsultācijas.
Ēkā pabeigti celtniecības darbi 29 948 kvadrātmetru platībā, izbūvējot sešus virsstāvus un divus pazemes stāvus, ar savienojošiem tuneļiem uz blakus esošajām būvēm. Līguma ietvaros uzcelta arī atsevišķa ēka – energobloks, kā arī izbūvēts lietus notekūdeņu kolektors, pazemes un virszemes komunikācijas. Jaunajās telpās atradīsies poliklīnika, diagnostiskā radioloģija, pacientu plānveida uzņemšana, apvienotā laboratorija, dienas stacionārs un uroloģijas, endokrinoloģijas, reimatoloģijas, otorinolaringoloģijas, nefroloģijas, gastroenteroloģijas, kā arī endoskopiju nodaļas.
Jaunā korpusa 1. kārtas kopējais finansējums ir 87 435 723 EUR, no kura 24 076 323 EUR ir piesaistītie līdzekļi no Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda.

 

Jaunākie raksti

Unikālas operācijas un seminārs: paplašinās sirds slimību diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā

Unikālas operācijas un seminārs: paplašinās sirds slimību diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā

Brīdinām par viltus reklāmu

Brīdinām par viltus reklāmu

Mūsu speciālisti laparoskopiski izoperē aizkuņģa dziedzera audzēju

Mūsu speciālisti laparoskopiski izoperē aizkuņģa dziedzera audzēju