Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Stradiņa slimnīca iesniedz tiesā pirmo prasību pret SIA “Velve”

05.06.2024

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Stradiņa slimnīca) iesniegusi tiesā pirmo prasību, lai no slimnīcas A korpusa bijušā būvnieka SIA “Velve” piedzītu zaudējumus, kas radušies, būvniekam rīkojoties prettiesiski un nepildot noslēgto līgumu. Pirmā prasība tiesā iesniegta par līgumsodu vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā. Vienlaikus vēl tiek aprēķināts zaudējumu apmērs, ko būvnieks nodarījis slimnīcai, pieļaujot būtiskus termiņa kavējumus un defektus būvobjektā. Tiklīdz zaudējumu apmērs būs aprēķināts, slimnīcas prasība tiesā tiks izvērsta un papildināta.

“Pirmās prasības pieteikumā Stradiņa slimnīca kā galveno pagaidām ir ietvērusi līgumsoda piedziņas prasījumu, jo tās apmērs šobrīd jau ir precīzi zināms. Taču nav šaubu, ka prasījums pret SIA “Velve” neaprobežosies ar līgumsoda komponenti un tā kopsumma ievērojami pieaugs. Stradiņa slimnīca ir stingri apņēmusies atgūt maksimāli iespējamo izdevumu un zaudējumu apjomu no būvnieka, tāpēc detalizēs un papildinās šo prasības pieteikumu ar jauniem prasījumiem vai sniegs tiesā citus prasību pieteikumus,” norāda Stradiņa slimnīcas interešu pārstāvis, zvērināts advokāts, “PwC Legal” partneris Benno Butulis.

Lai gan precīzu visu prasījumu kopsummu būs iespējams noteikt vien pēc zaudējumu aprēķinu pabeigšanas, jau šobrīd var prognozēt, ka zaudējumu apmērs, ko SIA “Velve” radījusi Stradiņa slimnīcai, visticamāk, sasniegs vairākus desmitus miljonu eiro. Saskaņā ar līgumā noteikto izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu SIA “Velve” ir pienākums atlīdzināt starpību starp vēl neizpildīto darbu izpildes izmaksām un izmaksām, kas nepieciešamas objekta būvniecības pabeigšanai pēc jauna būvniecības līguma noslēgšanas (sadārdzinājums). Tāpat būvniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt neatliekamos objekta konservācijas izdevumus, kuru kopsumma prognozējami varētu sasniegt vairākus miljonus eiro.

Būvnieks, slēdzot līgumu ar slimnīcu, apņēmies segt arī visus izdevumus un zaudējumus, kas termiņu kavējuma dēļ varētu rasties, tostarp apmaksāt arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas līdzfinansējumu. Ņemot vērā, ka no ERAF kopumā saņemtais finansējums pārsniedz 60 miljonu eiro, arī šajā sadaļā piedzenamā naudas līdzekļu kopsumma varētu vairākkārt pieaugt. SIA “Velve” tiks prasīts atlīdzināt arī  citus zaudējumus un izdevumus, tostarp jaunu iepirkumu rīkošanas izmaksas, veikto ekspertīžu izmaksas, izdevumus par juridisko palīdzību un citus izdevumus, kas radušies un vēl radīsies būvnieka nespējas dēļ ievērot līgumā minētos pienākumus. 

“Lai no bijušā būvnieka varētu piedzīt visus izdevumus un zaudējumus, ir jāveic precīzs piedzenamās summas aprēķins, kas būvniecības procesa apstākļu dēļ ir visnotaļ laikietilpīgs uzdevums. Turklāt varētu rasties vēl papildu zaudējumi un izdevumi. Patlaban nevar precīzi pateikt, cik liels būs slimnīcas prasījums tiesā pret SIA “Velve”, jo bez kopējā izdevumu un zaudējumu apmēra nāksies vērtēt arī būvnieka maksātspēju. Kā zināms, SIA “Velve” ir ievērojamas maksātspējas problēmas, ko apliecina nesen ierosinātais tiesiskās aizsardzības process,” skaidro Benno Butulis.

Būvniekam atzīstot nespēju pildīt savas līgumsaistības, līgums ar SIA “Velve” tika lauzts 2024.gada 13.februārī.

Jaunākie raksti

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena