Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Slimnīcas jaunās ēkas perimetru noslēdz ziemas periodam

16.11.2023

Patlaban ziemas periodam daļēji ir sagatavota Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās būves fasāde – nosegts ēkas perimetrs un norisinās pēdējie darbi fasādes stiklošanā. Ņemot vērā tuvojošos ziemas periodu, tieši ēkas perimetra noslēgšana un telpu mikroklimata nodrošināšana tika uzstādīts kā primārais mērķis, aktīvu darbu pie būvdarbu kapacitātes uzlabošanas uzsākot Slimnīcas jaunajai valdei.

“Valde kopā ar Slimnīcas speciālistiem vienotā komandā darbojas aktuālo un kritisko jautājumu risināšanā, soli pa solim neatlaidīgi aktivizējot veicamos būvdarbus un īstenojot citus pasākumus situācijas uzlabošanai,” uzsver slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis. Līdz ar paveiktajiem darbiem iespējamāki kļūs arī darbi būves iekštelpās. Atbilstoši būvdarbu veicēja solītajam tie būs grīdu ieklāšanas darbi, inženiertehnisko komunikāciju sistēmu izbūve un operāciju bloka izbūve, ko plānots pabeigt 2024. gada trešajā ceturksnī.

Līdz ar Slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbiem aktuālākie ir jautājumi par ēkas mikroklimatu un līdz šim konstatēto defektu, trūkumu novēršanu būvobjektā, lai secīgi būtu iespējams operatīvi uzsākt sekojošos izbūves darbus, ievērojot normatīvo aktu, būvprojekta un ražotāju tehnoloģisko prasību nosacījumus, izpildot būvdarbu līgumā un būvprojektā izvirzītās kvalitātes prasības.

Slimnīcas A korpusa otrās kārtas attīstības projekta īstenošanai ir noteicoša loma ne tikai Slimnīcas attīstībā, bet arī visas Latvijas veselības aprūpes attīstībā. Jaunā Slimnīcas A otrās kārtas ēka uzlabos Slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, efektīvu funkciju nodrošināšanu, kā arī efektīvu Slimnīcas finanšu līdzekļu pārvaldību.

Ēkas otrās kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39, 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Jaunākie raksti

šobrīd var būt apgrūtināta vienotā pierakstu tālruņa 67069280 sazvanīšana.

Šobrīd var būt apgrūtināta vienotā pierakstu tālruņa 67069280 sazvanīšana

Smadzeņu audu paraugu iegūšana Stradiņos turpmāk ar robota palīdzību

Smadzeņu audu paraugu iegūšana Stradiņos turpmāk notiks ar robota palīdzību

Latvijas zinātnieki pārsteidz pasauli ar inovācijām miega apnojas ārstēšanā

Latvijas zinātnieki pārsteidz pasauli ar inovācijām miega apnojas ārstēšanā