Slimnīca uzsāk iepirkumu jaunā B korpusa attīstībai.

3. Decembris

Slimnīca 2021. gada 26.novembrī publiskai apspriedei un komentāru sniegšanai nodevusi iepirkumu par jaunā B korpusa funkcionālā plānojuma izstrādi.

Iepirkuma uzraudzības biroja interneta vietnē komentāru sniegšanai ievietoti iepirkuma dokumenti – “Tehniskās specifikācijas izstrāde B korpusa iepirkumam "Projektēt&būvēt”” https://pvs.iub.gov.lv/show/677223

Slimnīca aicina potenciālos pretendentus iepazīties ar dokumentāciju un sniegt komentārus, ieteikumus līdz 2021. gada 20. decembrim. Ieinteresētos pretendentus Slimnīca aicina piedalīties attālinātajā sanāksmē 2021. gada 10. decembrī pulksten 13:00 (saiti skatīt iepirkuma nolikuma 1.4. punktā), kuras laikā Slimnīcas Iepirkuma komisija uzklausīs ierosinājumus un atbildēs uz jautājumiem.

Jaunā Slimnīcas B korpusa attīstība līdz 2029.gadam noslēgs Slimnīcas infrastruktūras atjaunošanas ciklu, Slimnīcai arī savas darbības 130 gadu jubilejā piedāvājot pacientiem modernus un daudzveidīgus veselības aprūpes pakalpojumus. B korpusa attīstības koncepcija paredz optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jauno korpusu pacientu un personāla vajadzībām.
B korpusa kopējais budžets plānots 151 milj. eiro apmērā, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda  2021.–2027. gada plānošanas perioda.


Kopējā būves platība sasniegs ~ 35’000 m2 un tajā būs paredzētas telpas plašam ambulatoro un stacionāro pakalpojumu klāstam - tiks izvietotas  370 gultas vietas kardioloģijas, sirds ķirurģijas, asinsvadu un torakālās ķirurģijas, hroniskās hemodialīzes profila, Onkoloģijas ambulatorā un stacionārā centra pacientiem. 
Būtiskākie ieguvumi pacientiem un Slimnīcas darbiniekiem pēc B korpusa attīstības būs uz pacientu vajadzībām orientēta aprūpe atbilstoši epidemioloģiskajām un klimata vadlīnijām ar inovatīvām medicīnas tehnoloģijām. Pacientiem tiks sniegta iespēja ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē, tiks paaugstināta pacientu drošība un mazināti intrahospitālie infekciju riski, kā arī uzlaboti personāla darba apstākļi. 

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png