Reto slimību diena

7. Maijs
  • Ik gadu februāra pēdējā dienā tiek svinēta Reto slimību diena.
  • Viena diagnoze var skart tikai dažus vai pat 245 tūkstošus pacientu visā Eiropā.
  • Ir vismaz 6000 retu slimību diagnožu.
  • Kopā tās skar pat 30 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. 80% no tām ir ar ģenētisku izcelsmi, bieži ir hroniskas un var apdraudēt dzīvību