PSKUS 2021/123

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
VEĻAS PIEGĀDE
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Andrejs Vessers

  • 67065340
Par tehnisko specifikāciju

Andrejs Vessers

  • 67065340

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Papildus informācija:
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Maināmo paklāju noma”, identifikācijas Nr. PSKUS 2021/123 (turpmāk – iepirkums).
Ievērojot iepirkuma pašmērķi - godīgas, atklātas un brīvas konkurences apstākļos izvēlēties Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī īstenojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus attiecībā par pienākumu pirms iepirkuma izsludināšanas veikt saprātīgus tirgus izpētes pasākumus un sagatavot atbilstošas prasības, kas nodrošinātu Pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, bet arī radītu iespēju iesniegt maksimāli daudz piedāvājumu, nevajadzīgi neierobežot konkurenci, Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto, saņemot konsultācijas no piegādātājiem, par iespējami izvirzāmajām prasībām. Lūdzam iesniegt viedokli par iespējami izvirzāmajām prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2021. gada 22.oktobrim plkst.16:00, nosūtot to uz e-pasta adresi: andrejs.vessers@stradini.lv (tālr.+371 67065340).