Projekta par pārmanotā vēža profilaksi un ārstēšanu ietvaros slimnīcā viesojas pārstāvji no Grodņas Reģionālās klīniskās slimnīcas

6. Oktobris

Šī gada 6. martā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā viesojās pārstāvji no Grodņas Reģionālās klīniskās slimnīcas Baltkrievijā, lai piedalītos projekta „Pārmantotā vēža profilakse, zināšanu apmaiņa un apzināšanās veicināšana par slimību Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos" pirmā ieviešanas perioda noslēguma uzraudzības komisijas sanāksmē.

Tajā projekta administratīvās komandas pārstāvji ziņoja uzraudzības komisijai par pirmajā periodā paveikto un plānoja tālākās projekta aktivitātes. Projekta uzraudzības komisijā Stradiņa slimnīcu pārstāv medicīniskā direktore Anita Kalēja un valdes loceklis Modris Dzenītis. Projektā plānotas kopumā četras uzraudzības komisijas sanāksmes pēc katra sešu mēnešu projekta ieviešanas perioda.

Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programmas INTERREG III B līdzfinansētais projekts tika uzsākts 2008. gada jūnijā. Projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņa starp Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, kas ir projekta vadošais partneris un Grodņas Reģionālo klīnisko slimnīcu. Pieredzes apmaiņas mērķis ir izveidot pārmantotā vēža uzraudzības un vadības sistēmu, kā arī atvērt pārmantotā vēža konsultatīvo kabinetu Grodņas Reģionālajā klīniskajā slimnīcā.

Projektā paredzēti vairāki semināri un konferences Latvijā un Baltkrievijā, lai plašāku sabiedrību informētu par pārmantotā vēža diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējām.

Kopējais ieviešanas termiņš ir 24 mēneši un to plānots pabeigt līdz 2010. gada jūnijam.

logo3.PNG