Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Parakstīta vienošanās par jaunā korpusa būvdarbu turpināšanu

23.03.2023

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca (turpmāk  - slimnīca) 22.martā noslēdza vienošanos ar SIA “Velve” par slimnīcas A ēkas otrās kārtas būvdarbu turpināšanu, paredzot būvdarbu līguma summas palielinājumu par 14% un būvdarbu līguma termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 1. jūnijam, ēku nododot ekspluatācijā līdz 2024.gada 1.martam.

Kopējais būvdarbu sadārdzinājums noteikts 20 671 438,54 EUR ar PVN apjomā, bet ņemot vērā, ka līguma ietvaros pieejamā būvdarbu apjomu rezerve ir 4 659 628 EUR ar PVN apmērā, līgumcena tiek palielināta par 16 011 809 EUR ar PVN.

“A ēkas otrās kārtas būvdarbu turpināšana ir kritiski svarīga slimnīcas attīstībai un pakalpojumu piedāvāšanai pacientiem. A ēkas otrās kārtas būvdarbu turpināšana sniegs iespēju pacientiem piedāvāt ārstniecības pakalpojumus mūsdienīgās telpās jau 2024.gada nogalē, kā arī nezaudēt līdz šim piesaistīto ES fondu finansējumu ēkas attīstībai,” stāsta slimnīcas valdes locekle Agra Ločmele.

A ēkas pabeigšanu īpaši gaida nodaļas, kas šobrīd izvietotas vēsturiskajās un padomju laikā izbūvētajās slimnīcas ēkās - Neatliekamais medicīnas centrs, Sievietes un bērna veselības klīnika, Neiroloģijas klīnika, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā,14.martā, Valdība uzklausīja Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu par slimnīcas A ēkas otrās kārtas attīstību un lēma par termiņa pagarinājumu slimnīcas būvprojektam un risinājumu finansējuma sadārdzinājumam.

Ēkas otrās kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39, 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.

Jaunākie raksti

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

Stradiņa slimnīcas darbalaiks Jāņos

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

20. un 21. jūnijā Stradiņa slimnīcā notiek starptautisks invazīvās kardioloģijas un sirds ķirurģijas kongress Baltic Summer 2024

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena

2024.gada 16.jūnijā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena