neatliekamā palīdzība un ārstēšana mutes, sejas un žokļu traumu gadījumos