A korpusa arhitektūras koncepcija

Korpusu rekonstrukcija un jaunu korpusu izbūve ļaus Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai arī turpmāk saglabāt un attīstīt līdzšinējo vadošās slimnīcas lomu valstī, jo projekta mērķis ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas atjaunošana un attīstība, visu slimnīcas medicīnisko funkciju izvietojot jaunbūvējamos korpusos.

Jauno korpusu izbūve ir paredzēta slimnīcas teritorijas rietumu pusē pie Atpūtas un Ventspils ielām. Šāda izvēle atstāj vairāk platību labiekārtotas parka teritorijas izveidei un rekonstrukcijai slimnīcas centrālajā daļā. Jaunās ēkas arī aizsargās slimnīcas teritoriju no satiksmes trokšņiem. Slimnīcas attīstības koncepcija paredz divu apjomu – „čūsku” izbūvi, kurā paredzēts perspektīvā izvietot gandrīz visas slimnīcas medicīniskās funkcijas. „Čūsku” koncepcija tika veidota, lai maksimāli elastīgi varētu plānot slimnīcas Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas rekonstrukcijai un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas rekonstrukcijas projekta būvniecības ieceres Publiskās apspriešanas veikšana 1. sējums – Koncepcija Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas rekonstrukcijai funkciju izvietojumu. Pirmajai „čūskai” ir paredzēts tornis, kā visas slimnīcas arhitektoniskais akcents. Kopējais slimnīcas ēku platības palielinājums ir plānots 130 000 m2 apmērā, ko ir paredzēts izbūvēt pa etapiem. Atsevišķas vecās ēkas ir paredzēts nojaukt saistībā ar jauno ēku izbūvi.

KORPUSS 26.jpg

Lielākā daļa veco vēsturisko ēku tiks rekonstruētas, kā arī tiks veikta parka atjaunošana. Slimnīcas rekonstrukcijas un attīstības projekta īstenošana tiek plānota tā, lai jebkurā būvniecības etapā būtu iespējama esošo slimnīcas struktūrvienību funkcionēšana bez pārtraukumiem. Slimnīcas atjaunošana un rekonstrukcija pozitīvi ietekmēs arī apkārtējo teritoriju turpmāko attīstību.

Arhitektūras koncepcijas paskaidrojuma raksts

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png