Ir nosūtītas atgādinājuma īsziņas pacientiem par neapmaksātiem rēķiniem

17. Jūlijs

Informējam, ka Slimnīca ir izsūtījusi atgādinājuma īsziņas pacientiem par neapmaksātiem rēķiniem. 

Pirmreizēji atgādināt par apmaksājamo rēķinu slimnīca uzņemas pati saviem spēkiem un tikai to pacientu rēķini, kuri arī pēc atgādinājuma netiks apmaksāti, tiks nodotas kredītinformācijas birojam.

Rēķinus var apmaksāt jebkurā Slimnīcas kasē, vai pārskaitot uz Slimnīcas norēķinu kontiem:
SEB, Konts: LV93UNLA0003029467144
SWEDBANK AS, Konts: LV74HABA0551027673367
Lūgums norādīt rēķina numuru.

Ja rēķins ir apmaksāts, bet tomēr ir saņemta atgādinājuma īsziņa, kā arī jebkuru jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu informācijas un apkalpošanas daļu pa tālruni : 67069579, klātienē 2.korpusā 1.stāvā  vai  rakstot uz e-pastu stradini@stradini.lv.
Ja pacients nevar uzreiz samaksāt izrakstīto rēķinu un vēlas to samaksāt pa daļām, Vienošanos par maksājuma grafiku var sagatavot klientu apkalpošanas speciālists nodaļā, kurā pacients ārstējās vai Klientu informācijas un apkalpošanas daļā 2.korpusā 1 stāvā, tel.  67069579.

Pacientus, kuri sūtījuši e-pastu uz adresi stradini@stradini.lv ar jautājumiem, lūdzam, būt pacietīgiem un saprotošiem. Slimnīcas darbinieki sazināsies ar katru no jums, tomēr šobrīd saņemto e-pastu apjoms neļauj to izdarīt vienas dienas laikā.