Gunta Pole

Pole
Specialitāte:
Klīnika:
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrs

Specializācijas

Padziļināta interese par neiroloģiju, geriatriju, kā arī sāpju sindromiem
Interese par jaunu fizioterapijas metožu efektivitāti un to ieviešanu klīniskajā praksē
Strādā ar stacionāra pacientiem neiroloģijas nodaļā un neiroloģijas dienas stacionāra pacientiem, kā arī ar rehabilitācijas dienas stacionāra pacientiem - dažādiem sāpju sindromiem

Izglītība un kvalifikācija

2015.gads - sertificēts fizioterapeits
2015. gads - Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācijā: fizioterapeits
Turpina studijas Rīgas Stradiņa universitātē, akadēmiskā maģistra studiju programmā "Fizioterapija"

Dalība organizācijās

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedrs

Kontakti

Adrese
Pilsoņu iela 13, B3, 4.stāvs
Kontaktinformācija
67069791