Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas speciālista konsultācija

Psihosociālas jeb uz funkcionēšanu balstītas ārstniecības un rehabilitācijas attīstīšana.

Ārsti, kas veic procedūru

Izmaksas

  • Nosaukums
  • Cena
  • Kods

Pacienta iemaksa par konsultāciju

Pacienta līdzmaksājums par ārsta konsultāciju
4
300106

Maksa par konsultāciju

Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija
25
910601
vai
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija
30
910602