ES fondu līdzfinansēti kursi

logo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

VSIA” Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” - piedāvā ārstniecības personām apmeklēt sekojošus tālākizglītības kursus

Plašāka informācija: https://talakizglitiba.lv

http://www.stradini.lv/lv/content/es-fondu-lidzfinanseti-kursi

 

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Norises vieta

“Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”

24 akadēmiskās stundas

 (24 TIP)

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

 

19., 20., 21. maijs Plkst.9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektors P.Ersts

Iespējams reģistrēties

27., 28., 29. maijs

Plkst.9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektore I.Rušeniece

Iespējams reģistrēties

10., 11., 12.jūnijs

Plkst.9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektore I.Rušeniece

Iespējams reģistrēties

 

 

“Sirds patoloģiju agrīna diagnostika”

40 akadēmiskās stundas

(40 TIP)

 

Ārsti (tajā skaitā ģimenes ārsti), ārsta palīgi

14.04.2021.

Plkst. 9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Programmas vadītāja Dr. I.Mintāle

Iespējams reģistrēties

21.04.2021.

Plkst. 9:00-16:00

23.04.2021.

Plkst. 9:00-16:00

27.04.2021.

Plkst. 9:00-16:00

28.04.2021.

Plkst. 9:00-16:00

“Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē”

16 akadēmiskās stundas

( 16 TIP)

 

Māsas

17.05. un 21.05.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 

Attālināti, MS TEAMS platformā

Mācību vadītājas: Eva Cela, Lilija Antoņēviča, Anita Znotiņa, Dace Jakovicka, Ineta Raudova

17.06.-18.06.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 

“Veselības aprūpes sistēma un organizācija un pierādījumos balstīta aprūpe - aprūpes process”

8 akadēmiskās stundas

 (8 TIP)

 

Māsas

18.05.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 

Attālināti, MS TEAMS platformā

Mācību vadītāji: Dr. med. Mg. paed. Kristaps Circenis,

Mg. sc.sn. Eva Cela

Iespējams reģistrēties

27.05.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 

01.06.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 

"Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi"

16 akadēmiskās stundas

 (16 TIP)

 

Māsas

07.06. un 09.06.2021.

Plkst.:  9:00-16:00 
Mg. sc.sn. Aiga Lasmane

14.06.-16.06.2021.

Plkst.:  9:00-16:00
Mg. sc.sn. Aiga Lasmane

 

KĀ PIETEIKTIES ?

 

https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontakti- 67095321, inta.ignatjeva@stradini.lv