ES fondu līdzfinansēti kursi

logo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

VSIA” Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” - piedāvā ārstniecības personām apmeklēt sekojošus tālākizglītības kursus

Plašāka informācija: https://talakizglitiba.lv

http://www.stradini.lv/lv/content/es-fondu-lidzfinanseti-kursi

 

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Norises vieta

Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika

16 akadēmiskās stundas

 (16 TIP)

Ārsts, ārsta palīgs

08.-09.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

 

Attālināti, MS TEAMS platformā

Programmas vadītāja Dr.S.Ratobiļska

 

29.-30.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

13.-14.05.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

“Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība” 

24 akadēmiskās stundas

(24TIP)

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

25.- 27.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Programmas vadītāja Dr.I.Rušeniece

25.- 27.05.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

15.- 17.06.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

24 akadēmiskās stundas

(24TIP)

Ārsta palīgs, ārsts, vecmāte, māsa

20.-22.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

 

Attālināti, MS TEAMS platformā

Programmas vadītāja Dr. M. Jansone

11.- 13.05.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

 

Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi

40 akadēmiskās stundas

(40 TIP)

Māsa, māsas palīgs

25.- 29.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

 

16.- 20.05.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

06.- 10.06.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika

 40 akadēmiskās stundas

(40TIP)

Ārsts (tajā skaitā ģimenes ārsts, ārsta palīgs

13.,18.,25.,31.05. un 08.06.2022

Plkst.:  9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā

24 akadēmiskās stundas

 (24 TIP)

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

11.- 13.04.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

P.Ersts

17.- 19.05.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

I.Rušeniece

 

KĀ PIETEIKTIES ?

 

https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontakti- 67095321, inta.ignatjeva@stradini.lv