ES fondu līdzfinansēti kursi

logo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

VSIA” Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” - piedāvā ārstniecības personām apmeklēt sekojošus tālākizglītības kursus

Plašāka informācija: https://talakizglitiba.lv

http://www.stradini.lv/lv/content/es-fondu-lidzfinanseti-kursi

 

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Norises vieta

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

24 akadēmiskās stundas

(24TIP)

Ārsta palīgs, ārsts, vecmāte, māsa

05.- 07.10.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Tiešsaistē, MS TEAMS platformā

Programmas vadītāja Dr.M.Jansone

09.- 11.11.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi

40 akadēmiskās stundas

(40 TIP)

Māsa, māsas palīgs

19.- 23.09.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

RAKUS, Stacionārs “Gaiļezers”, mazā konferenču zāle

17.- 21.10.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

RAKUS, Stacionārs “Gaiļezers”, mazā konferenču zāle

"Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā"

24 akadēmiskās stundas

(24 TIP)

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

05.- 07.10.2022.

Plkst.:  9:00-16:00

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, C2 korpuss, 2. stāvs, 1. auditorija

 P.Ersts

 

KĀ PIETEIKTIES ?

 

https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontakti- 67095321, inta.ignatjeva@stradini.lv