Dota zaļā gaisma uzsākt darbu pie slimnīcas B korpusa būvniecības

7. Septembris

Atbalstīta VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B korpusa attīstība.

07.09.2021. Ministru Kabineta sēdē ir atbalstīta VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B korpusa attīstība un projekta pirmā posma uzsākšana. PSKUS ir sniegta zaļā gaisma uzsākt darbu pie B korpusa izveides.   

B korpusa attīstība līdz 2029.gadam noslēgs Slimnīcas infrastruktūras atjaunošanas ciklu, Slimnīcai arī savas darbības 120 gadu jubilejā piedāvājot pacientiem modernus un daudzveidīgus veselības aprūpes pakalpojumus. B korpusa attīstības koncepcija paredz optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētos un vēsturiski nevērtīgos korpusus, lai izbūvētu jauno korpusu pacientu un personāla vajadzībām.

B korpusa kopējais budžets plānots 151 milj. euro apmērā, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda.

Korpusa kopējā platība sasniegs ~ 35’000 m2 un tur būs paredzētas telpas plašam ambulatoro un stacionāro pakalpojumu klāstam. Tiks izvietotas 370 gultas vietas Kardioloģijas, Sirds, Asinsvadu un Torakālās ķirurģijas, Hroniskās hemodialīzes, Onkoloģijas ambulatorā un stacionārā centra pacientiem.

Būtiskākie ieguvumi pacientiem un Slimnīcas darbiniekiem pēc B korpusa attīstības būs uz pacientu vajadzībām orientēta aprūpe atbilstoši epidemoloģiskajām un klimata vadlīnijām ar inovatīvām medicīnas tehnoloģijām, tiks sniegta iespēja pacientiem ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē, tiks paaugstināta pacientu drošība un mazināti intrahospitālie infekciju riski, uzlaboti personāla darba apstākļi.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png