Atalgojuma principi

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) publisko informāciju par Slimnīcas darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem, piemaksām un sociālajām garantijām, kā arī informāciju par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Slimnīcai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu gan ārstniecības un veselības aprūpes, gan ne ārstniecības personālam, lai motivētu darbiniekus un kopumā nodrošinātu efektīvu Slimnīcas darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus pilna apjoma medicīniskās palīdzības jomā.

Slimnīcas darbinieku atlīdzības sistēma sastāv no:

  • laika algas sistēmas - mēnešalga vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;
  • akorda algas, pēc paveiktā darba apjoma atbilstoši darba samaksas aprēķinu metodikai;
  • piemaksām un sociālajām garantijām.

Vidējais atalgojums un slodžu skaits Slimnīcā 2020. gadā


Nr.p.k.

Amatu grupa

Slodžu skaits - kopā

Mēnešalgas diapazons (no - līdz)

Vidējais atalgojums mēn. EUR (bruto)

Mēneša amatalga

Piemaksas un prēmijas

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

1

Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti (bez rezidentiem), kopā

475

1150 - 5150

3 202

2 811

391

2

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā

892

723 - 3200

1 578

1 272

306

3

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi, zobārsta asistenti, kopā

217

629

924

704

220

4

Administrācija kopā (bez Valdes un Padomes)

65

820 - 3100

1 895

1 853

43

5

Saimnieciskais personāls, ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls (t.sk. sanitāri) kopā

877

450 - 4200

965

847

118

6

Padomes priekšsēdētājs

1

3 000

3 000

3 000

-

7

Padomes loceklis

2

2 700

2 700

2 700

-

8

Valdes priekšsēdētājs

1

8 000

8 000

8 000

-

9

Valdes loceklis

3

5743

5743

5743

-


Atalgojuma politikas principi