Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnika

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnika
Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas ārsti nodrošina slimnīcas pacientiem vispārējo un reģionālo anestēziju, intensīvo terapiju un reanimāciju, kā arī konsultācijas pirms plānotām operācijām. Akūtiem pacientiem tiek nodrošināta sāpju aprūpes palīdzība, orgānu aizstājējterapija un hiperbārā oksigenācija.

Klīnikas vadītājs:
Profesors Indulis Vanags.

Klīnikas vadītāja vietnieks:
Asoc.profesors Oļegs Sabeļņikovs.

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas sastāvā ietilpst Anestezioloģijas nodaļa, ar to saistītā Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas ambulatorā daļa, Intensīvās terapijas un reanimācijas (40.) nodaļa, kur kā apakšstruktūra darbojas Akūtās nieru un aknu aizstājterapijas dienests un Hiperbārās oksigenācijas kabinets. Klīnikas sastāvā ietilpst arī Sāpju aprūpes nodaļa. 

Anestezioloģijas nodaļas personāls nodrošina pacientiem anesteziologa konsultācijas ambulatori un stacionārā, nodrošina vispārējo un reģionālo anestēziju, monitorēto sedāciju dažāda veida manipulāciju laikā, veic pēcanestēzijas novērošanu un atsāpināšanu. Nodaļa ir aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošu aparatūru un medikamentiem. Tiek izmantoti moderni, Eiropas un pasaules klīnikās atzītie anestēzijas līdzekļi. Ik gadu tiek veiktas ap 15 000 anestēzijas.  Diennakts anestezioloģisko nodrošinājumu veic 3 ārstu un māsu anestēzistu brigādes.

Intensīvās terapijas un reanimācijas (40.) nodaļa nodrošina intensīvo terapiju dažāda profila kritiski slimiem pacientiem. Ārstēšana tiek veikta monitorējot un uzturot traucētās dzīvības funkcijas, izmantojot  nepieciešamos diagnostiskos un ārstnieciskos pasākumus atbilstoši mūsdienu prasībām. Nodaļā ir otrā un trešā līmeņa intensīvās terapijas gultas, kas aprīkotas ar modernu aparatūru. Ik gadu tiek ārstēti ap 650-700 pacienti. Diennakts intensīvo medicīnisko palīdzību nodrošina 3 ārsti, 8 māsas un māsu palīgi. Personāls strādā ciešā sadarbībā ar citu klīniku speciālistiem.

Akūtās nieru un aknu aizstājterapijas dienests nodrošina modernu nieru un aknu aizstājterapiju šo orgānu akūtu saslimšanu gadījumos.

Hiperbārās oksigenācijas dienests nodrošina papildus asiņu apskābuļošanas seansus atbilstoši pieņemtajām indikācijām, tajā skaitā arī ambulatorajiem pacientiem.

Sāpju aprūpes nodaļa nodrošina pacientu ar sāpēm konsultēšanu un kompetentu pretsāpju terapiju, tajā skaitā pielietojot kontrolētas invazīvas ārstēšanas metodes.

Klīnika ir viena no vadošām mācību bāzēm Anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātē Latvijas augstskolu medicīnas studentiem un rezidentiem.

Klīnika un anestezioloģijas-reanimatoloģijas rezidentūras programma ir sertificēta kā Eiropas apmācības centrs anestezioloģijā.

Klīnika ir eksaminācijas centrs Eiropas izglītības diplomam anestezioloģijā un intensīvajā terapijā (EDAIC Part I).   

Ārsti un medicīnas māsas ir augsti kvalificētas, veic zinātniski pētniecisko darbu, pastāvīgi papildina savas zināšanas un praktisko iemaņu līmeni Latvijas, Eiropas Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas biedrības izglītības kursos (Committee for the European Education in Anaesthesiology), kā arī starptautiskos semināros, kursos, kongresos un citos veidos. 

 

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikā ietilpst vairākas apakšstruktūrvienības:

  • Anestezioloģijas nodaļa:

Vadītāja Marina Šarkele

Virsmāsa Ilze Špaka.

  • Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas ambulatorā daļa:

Vadītāja Inese Tretjaka

  • Intensīvās terapijas un reanimācijas (40.) nodaļa:
    Virsārsts Ģirts Freijs.
    Virsmāsa Inguna Leite.
  • Akūtās nieru un aknu aizstājterapijas dienests:

Virsārsts Valdis Liguts.

  • Hiperbārās oksigenācijas kabinets:

Vadītājs Pēteris Ošs.

  • Sāpju aprūpes nodaļa:

Virsārsts Maija Māliņa

 

 

Vadība

Klīnikas vadītājs
Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas vadītāja vietnieks
Anestezioloģijas nodaļas vadītājs
Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas Vadītājs
Sāpju aprūpes nodaļas Virsārsts
Akūtās nieru un aknu aizstājterapijas dienesta Vadītājs
Hiperbārās oksigenācijas kabineta vadītājs
Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas ambulatorās daļas vadītāja