Speciālistu katalogs

Neatliekamās medicīnas centrs organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās.
Nozare: Neatliekamā medicīna