Onkoloģija

Medicīnas nozare, kas pēta audzējus, kā arī to cēloņus, attīstību, ārstēšanas un profilakses iespējas.
Onkoloģija: pieejamie pakalpojumi