Kardioloģija

Komplicēto akūto un hronisko kardiovaskulāro pacientu mūsdienīga diagnostika un ārstēšana ambulatori un stacionāri.
Kardioloģija: pieejamie pakalpojumi