Aprūpe

Brūču pārsiešana, medikamentu ievadīšana.
Aprūpe: pieejamie pakalpojumi