Hepatoloģija

Medicīnas nozare, kas pēta un ārstē dažādas aknu slimības.
Hepatoloģija: pieejamie pakalpojumi