Infektoloģija

Nozare, kas pēta un ārstē dažādas infekciju slimības.
Infektoloģija: pieejamie pakalpojumi