Reanimatoloģija

Medicīnas nozare, kas pēta un nodrošina dzīvībai svarīgu orgānu atjaunošanu.
Reanimatoloģija: pieejamie pakalpojumi