Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Zināšanu pārneses un pieredzes apmaiņas labākas slimnīcas attīstības un vadības veicināšanai (NORDEN)

logo6.PNG

Knowledge transfer and experience exchange on best practices in hospital development and Management

Projekts norisinās 2011./2012. gadā, un tas tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija" ietvaros. Projekta kopējais budžets ir vairāk nekā 12 tūkstoši eiro, 8,5 tūkstoši eiro ir programmas līdzfinansējums.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir labāko slimnīcas attīstības un vadības zināšanu un pieredzes apmaiņas gūšana un nodošana starp Stradiņa slimnīcu, Karolinskas Universitātes slimnīcu un Akerskus universitātes slimnīcu.

Projekta aktivitātes

Stradiņa slimnīcas vadošo darbinieku pieredzes četru dienu apmaiņas braucieni:

2011. gada 3. - 6. oktobrī uz Akerskus Universitātes slimnīcu Norvēģijā
2012. gada 23. - 25. februārī uz Karolinska universitātes slimnīcu Zviedrijā
 

Sagaidāmie rezultāti

Projektā iesaistīti Stradiņa slimnīcas vadības pārstāvji, tādēļ sagaidāms, ka viens no projekta rezultātiem būs jaunu prakšu ieviešana slimnīcas medicīnas, personāla vadības, procesu vadības, kvalitātes vadības jomās, un jau esošās darbības efektivitātes veicināšana.

Tāpat plānota sadarbības turpināšana ar šī projekta sadarbības slimnīcām, veidojot kopīgas iniciatīvas dažādu jomu medicīnas speciālistiem.

 

Projekta dalībnieki:

Valdes priekšsēdētājs   
Modris Dzenītis
Ārstniecības departamenta Medicīnas direktore                             
Anita Kalēja    
Projektu vadības nodaļas vadītāja   
Madara Grīnšteine
Personāla vadības departamenta direktore  
Agrita Junkere 
Procesu kvalitātes daļas vadītāja 
Inta Limanoviča 
Aprūpes departamenta direktores vietniece 
ķirurģiskajā aprūpē 
Eva Cela 
      

Kontakti

Projektu vadības nodaļas tālrunis: 67069785

Publicitāte

NORDEN projekts liek izvērtēt slimnīcas darbību