Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Zināšanu pārnese izmantojot digitālos risinājumus un profesionālo sadarbību COVID 19 pandēmijas laikā un pēc tam

 

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros.

Projekta mērķis:

Sniegt atbalstu Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtam, nodrošinot informācijas aprites sistēmas uzlabošanu un ieviešanu, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un vienotas informācijas pieejamību profesionāļiem par COVID 19 aktualitātēm. Projekta mērķa grupa ir Moldovas Neatliekamās palīdzības institūta (NPI) Neatliekamās palīdzības dienesta (120 darbinieki), Intensīvas terapijas (170 darbinieki) un Aprūpes darbinieki (480 darbinieki).

Projekta sadarbības partneris:

Public Medical-Sanitary Institution, Institute of Emergency Medicine, a person registered in Republic of Moldova

Plānotās aktivitātes:

Projektā paredzētas četras  aktivitātes – pieredzes apmaiņa, tiešsaistes semināri, semināru kafijas pauzes un mājas lapas dizaina izveide un lapas izstrāde, kā arī filmu sagatavošana. Projekta rezultātā būs izstrādātā un produkcijas vidē uzlikta mājas lapa. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījušies 15 NPI darbinieki, Latvijas ekspertu vadītos pasākumos piedalījušies 150 NPI darbiniek, bet mājas lapu varēs izmantot jebkurš NPI darbinieks un jebkurš cits interesents.

Projekta vadītājs un eksperts: Profesors Uga Dumpis

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta

images_ministrija_Logotips_LV_bez_jpg_1583918284_fit_1024_768.jpg