Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Igaunijā un Latvijā (DELMA)

logo9.PNG

Developing Estonian-Latvian Medical Area

Projekts tiek īstenots no 2010.gada oktobra līdz 2012.gada septembrim. Projekta kopējais budžets ir 1 790 000 eiro, no kuriem 85% tiek finansēti no Igaunijas-Latvijas programmas.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt pakalpojumu un resursu pārvaldīšanas kvalitāti veselības aprūpes sektorā Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionā. Abās valstīs veselības aprūpei tiek tērēts vairāk nekā 11%. Projekta ilgtermiņa mērķis ir attīstīt vienotu Igaunijas-Latvijas ārstu sadarbību, lai nodrošinātu zināšanu, pacientu, ārstēšanas un medicīnas tehnoloģiju brīvu apriti.

Projekta aktivitātes

Projektā plānots veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp abu valstu slimnīcām, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Paredzēts iegādāties un uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu visās slimnīcas, lai nodrošinātu iespējas attālinātai mediķu un pacientu konsultēšanai.

Projekta laikā plānots attīstīt cilvēka ādas un kaulu audu kultivēšanas metodes ar potenciālu izmantot tos terapijā. Paredzēts izstrādāt vienotu protokolu cilvēka dabīgās ādas kultivēšanai in vitro apstākļos, ietverot kopīgu pētniecisku darbību un pieredzes apmaiņas braucienus.

Projekta partneri

PSKUS projektā sadarbojas ar:

Tartu Universitāte;
Dienvidigaunijas reģionālā slimnīca;
Pilvas reģionālā slimnīca;
Valgas reģionālā slimnīca;
Vidzemes slimnīca.

Projekta komanda PSKUS:

Projekta vadītājs
Ēriks Jakobsons

Projekta koordinatore
Līga Grudule

Vadošais pētnieks
Anna Ramata Stunda

Pētniece
Inese Čakstiņa

Biotehnoloģe
Lita Biļuna

Biotehnoloģe
Vika Vorobjeva

Ārste
Māra Ērgle

Biotehnologs
Dmitrijs Zulenkovs

Tehniskais asistents
Mārtiņš Ērglis

Pasniedzēja
Madara Grīnšteine

IT speciāliste
Ieva Vītola

Projekta grāmatvede
Alda Bērziņa

Kontakti
Projektu vadības nodaļas tālrunis: +371 67069785
Šūnu transplantācijas centrs: +371 67095314

Publicitāte:
Noslēdzas projekts DELMA
Tiekas projekta DELMA komanda