Veiksmīgi turpinām realizēt projektu “Ar COVID-19 krīzi saistītu jautājumu risināšana laboratorās darbības jomā”.

20. Oktobris

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts sadarbībā Kirgizstānas Akreditācijas centru veiksmīgi turpina realizēt projektu “Ar COVID-19 krīzi saistītu jautājumu risināšana laboratorās darbības jomā”. Projekta vadītājs un eksperts ir laboratorijas ārsts Aigars Reinis.

Projekta mērķis ir paaugstināt uzraudzības un laboratorisko izmeklējumu efektivitāti COVID-19 laboratorās diagnostikas jomā, nodrošinot kvalitāti un drošību, kā arī izveidot pārvaldības sistēmas darbībai nepieciešamos procesus un procedūras izmeklējumu stratēģijas izstrādē, rīcībām ar paraugiem, izmeklējumu veikšanā, neatbilstoša darba vadībā, procesu caurspīdīguma nodrošināšanā.

Projektā plānotās aktivitātes ir:

  1. ekspertu attālināta sadarbība, lai izpētītu ar COVID-19 saistītos epidemioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus, saslimstības ierobežošanas plānus, darbības un rezultātus, lai izanalizētu laboratorā darba organizāciju, kā pacienti tiek izolēti, kā norit viņu pārbaude saslimšanas gaitā, diagnostiskais algoritms negatīvai atbildei, kas  ļautu pacientu izrakstīt no klīnikas; apzināt, vai ir pietiekama informācija sabiedrības veselības speciālistu vidū.
  2. Kirgizstānas ekspertu sadarbība ar Latvijas speciālistiem, kuras laikā tiks organizēti attālināti semināri par SARS-CoV-2 aktuālo informāciju saistībā ar vīrusa struktūru, par laboratorā darba organizēšanu atbilstīgi PVO un CDC rekomendācijām, ietverot Latvijas pieredzi, par pasākumiem sabiedrības veselības jomā. 
  3. Latvijas  un Kirgizstāns iegūto datu analīze, lai izvērtētu neatbilstības kļūdas (kļūdas) un definētu korektīvās darbības COVID-19, citu infekciju pandēmiju, kā arī bioterorisma iespējai.

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.

 

The project received development cooperation financing/cofinancing from the Ministry of Foreign Affairs of Latvia in 2020.


Проект финансирует/coфинансирует Министерство иностранных дел Латвии из бюджета сотрудничества в целях развития в 2020 году

 

am.jpg