Stradiņa slimnīcā uzstādīts jauns lineārais paātrinātājs

14. Septembris

ERAF logo.jpg


Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā uzstādīts jaunākās paaudzes lineārais paātrinātājs daudz efektīvākai onkoloģisko slimnieku ārstēšanai.

Lineārā paātrinātāja iegādi un uzstādīšanu paredz projekts „Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", veicot infrastruktūras uzlabošanu", kas uzsākts 2008. gada septembrī ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu.

Projekta mērķis ir uzlabot onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojums VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", iegādājoties mūsdienīgu lineārā paātrinātāja iekārtu un kopumā attīstot infrastruktūru, kas ļauj nodrošināt pacientiem efektīvu terapiju, optimāli plānot un veikt staru terapiju, tādējādi samazinot letalitāti, paaugstinot pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti.

Izmantojot augstas enerģijas lineāro paātrinātāju ar daudzlapiņu kolimatoru un portālo attēlu iegūšanas sistēmu, tiks samazinātas staru terapijas radītās blakusparādības un komplikācijas, ko nodrošina iekārtā iebūvētās precīza apstarojuma plānošanas sistēmas.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 076 189, 44 Ls, no tiem 85% jeb 1 764 761, 02 latus finansē ERAF un 15% jeb 311 428,42 latus līdzfinansē no valsts budžeta.