Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Slimnīca turpina attīstīt savu infrastruktūru Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Stradiņa slimnīcas attīstība kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai” ietvaros

Līgums par projekta īstenošanu tika noslēgts 2022.gada 21.septembrī un tas paredz laika periodā līdz 2023.gada beigām nodrošināt Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma piesaisti kopumā 22 171 846 EUR apmērā slimnīcas infrastruktūras attīstībai.

Slimnīcā jau šobrīd pacientiem un darbiniekiem iespējams baudīt atjaunotās telpas 109.korpusa hemodialīzes nodaļā, kuras remontdarbi, kā arī medicīnas tehnoloģiju iegāde veikta šī projekta ietvaros. Lai nodrošinātu papildu telpas neatliekamās medicīnas pacientiem, kā arī operāciju zāles, projekta ietvaros īstenota jauno moduļu ēku būvniecība, kuras vajadzībām iegādāts arī viss medicīniskais aprīkojums. Ikviens slimnīcas apmeklētājs var novērtēt uzlabotos gājēju celiņus un iebraucamo ceļu, kuru remonts arī veikts šī projekta ietvaros.

 Apjomīgi būvniecības darbi turpināsies arī nākamajā gadā - gan 15.korpusa ēkas fasādei un piebraucamajai daļai un arī tās iekštelpās vairākos stāvos, gan arī 33.korpusā, kuram papildus esošo telpu remontam plānots piebūvēt papildu telpas. Šobrīd vēl notiek projektēšanas darbi aptiekas telpu modernizācijai, nākamajā gadā plānots uzsākt un īstenot arī būvniecību.

Lai nodrošinātu šī projekta ieviešanas uzraudzību un kvalitātes kontroli, slimnīcā ir izveidota projekta vadības un kontroles komisija, kurā darbosies ne tikai slimnīcas valdes, medicīnas padomes un medicīnas aprūpes konsultatīvās padomes pārstāvji, bet arī regulāri tiks iesaistīti pārstāvji no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas.

   Projekta kopējās izmaksas ir 23 678 296 EUR, no tām 18 846 068 EUR ERAF finansējums, 3 325 778 EUR valsts budžeta finansējums un 1 506 450 EUR slimnīcas budžeta finansējums. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada beigām.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.