Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Slimnīca ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par projekta “Stradiņa slimnīcas attīstība kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu

Šī gada 21.septembrī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā - PSKUS) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par projekta “Stradiņa slimnīcas attīstība kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu, kā rezultātā tiks uzlabota PSKUS veselības aprūpes infrastruktūra un nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā, ārkārtējās situācijās, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim - 15 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, taču atsevišķu projektā plānoto darbību īstenošana ir uzsākta jau no 2020.gada 1.augusta.

Projekta ietvaros ir plānots realizēt vairākas aktivitātes, kas uzlabos PSKUS veselības aprūpes infrastruktūru un nodrošinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību:

  1. Jaunu ārstniecības telpu būvniecība un aprīkošana. Ir jau uzbūvēta un funkcionāli aprīkota jauna moduļu tipa ēka, kurā ir iespēja uzņemt Neatliekamā medicīnas centra pacientus, izvietot pacientus, kuriem nepieciešama izolācija, kā arī nodrošināt operāciju procesu trīs jaunās operāciju zālēs.
  2. Esošās ārstniecības infrastruktūras būvniecība, aprīkošana, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana. Veicot plānotos būvdarbus, vairākos ārstniecības korpusos tiks paaugstināta slimnīcas kapacitāte veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, īpaši ārkārtējās situācijās. Vairākas ārstniecības darba telpas tiks funkcionāli pilnveidotas un aprīkotas atbilstoši epidemioloģiskām prasībām, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu ārstniecības pakalpojumu pieejamību. Rezultātā tiks uzlaboti darba apstākļi vairākiem mūsu slimnīcā kritiski nozīmīgiem ārstniecības profiliem, piemēram, asinsvadu ķirurģijai, sirds ķirurģijai, nefroloģijai, intensīvajai terapijai u.c., kā arī iegādātas un uzstādītas medicīniskās tehnoloģijas, iekārtas, mēbeles utt. Piemēram, lai nodalītu ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas, veidojot drošu Covid-19 pacientu nodalīšanu un samazinot ārstēšanas ilgumu, tiks iegādāta magnētiskās rezonanses iekārta Diagnostiskās radioloģijas institūtam.
  3. Slimnīcas aptiekas infrastruktūras attīstība. Aptiekas telpu remontdarbi, funkcionāla pārplānošana un modernizācija nepieciešama, lai nodrošinātu slimnīcas darbam nepieciešamo medikamentu rezervju uzglabāšanu 3 mēnešu periodam atbilstošos apstākļos, tādējādi nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, īpaši ārkārtējās situācijas laikā.
  4. Dīzeļģeneratoru iegāde un uzstādīšana. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un netiktu netraucēta slimnīcas darbība ārkārtējās situācijās, piemēram, centralizētās elektrības padeves traucējumu gadījumos, tiks iegādāti un uzstādīti 3 dīzeļģeneratori, izveidojot rezerves elektrības padeves.
  5. Teritorijas labiekārtošana. Slimnīcas teritorijā ir īstenoti vairāki labiekārtošanas darbi, lai gan gājējiem, gan transportlīdzekļiem būtu ērtāk piekļūt slimnīcas infrastruktūrai.  
  6. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas pilnveidošana. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī  pacientu datu drošības uzlabošanai ir īstenoti informācijas un komunikāciju infrastruktūras uzlabošanas un kapacitātes paaugstināšanas pasākumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 23 678 296 EUR, no tām ERAF finansējums ir 18 846 068 EUR, valsts budžeta finansējums ir 3 325 778 EUR apmērā un slimnīcas līdzfinansējums ir 1 506 450 EUR.