Sāpju aprūpes nodaļa

Sāpju aprūpes nodaļa ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnikas struktūrvienība, kas nodrošina akūto un hronisko sāpju pacientu aprūpi, veicot diagnostisko, ārstniecisko, konsultatīvo un metodisko darbu, kā arī piedalās pēcdiploma un pirmsdiploma apmācības realizācijā un zinātnisko pētījumu programmās.


Sāpju aprūpe slimnīcas stacionāra nodaļās  tiek veikta kā konsultatīva palīdzība pēc slimnīcas nodaļu pieteikumiem / izsaukumiem. Tiek konsultēti pacienti ar akūtām pēcoperāciju / pēcmanipulāciju vai pamatslimības izraisītām sāpēm un pacienti ar dažādu  slimību - stāvokļu izsauktām hroniskām sāpēm. Ārsti algologi konsultē pacientu, veicot arī sāpju diagnostiku un patoģenēzes precizēšanu, nozīmē/ pārskata medikamentozo terapiju; veic mazinvazīvās procedūras jeb lokālas anestēzijas multimodālas sāpju terapijas ietvaros; kā arī nodrošina atkārtotas konsultācijas un novērošanu pēc procedūras vai neinvazīvās nozīmētās terapijas efektivitātes kontroli. Tiek realizēta sadarbībā ar ārstējošajiem ārstiem specializētajās nodaļās, slimnīcas diagnostiskajiem kabinetiem un Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra speciālistiem.  


Specializēta multidisciplināra aprūpe sāpju pacientu aprūpe tiek nodrošināta arī Algoloģijas dienas stacionārā, kas kā atsevišķa apakšvienība ir integrēts slimnīcas kopējā dienas stacionāru tīklā  un kurā pacienti tiek stacionēti plānveidā pēc ambulatoras algologa konsultācijas, ģimenes ārsta vai speciālista  nosūtījuma. Sāpju aprūpes nodaļas ārsti algologi dienas stcionārā veic padziļinātu sāpju novērtēšanu un diagnostiku, nozīmē specifisku multimodālu konservatīvu vai invazīvu ārstēšanu, veic specializētas mazinvazīvas procedūras jeb lokālas anestēzijas, nodrošina dinamisku novērošanu un terapijas efektivitātes izvērtēšanu. Ārstēšanās laikā pacientam tiek dota iespēja atpūsties un saņemt terapijy atsevišķā gultas vietā, multimodālās lokalās mazinvazīvās terpijas metodes tiek veiktas speciāli aprīkotā procedūru kabinetā, izmantojot atbilstošus medikamentus un materiālus, kā arī izmantojot speciālu aparatūru mazinvazīvo manipulāciju nodrošināšanai.


Sāpju aprūpes ambulatorais konsultatīvais kabinets ir Ambulatorās aprūpes centra sastāvā, un Sāpju aprūpes nodaļas ārsti tajā veic hronisku sāpju pacientu plānveida konsultācijas pēc ģimenes ārsta vai speciālista  nosūtījuma un maksas konsultācijas bez nosūtījuma. Nodaļas ārsts algologs veic padziļinātu sāpju novērtēšanu un diagnostiku, nozīmē specifisku multimodālu konservatīvu vai invazīvu ārstēšanu, veic specializētas mazinvazīvas procedūras speciālā kabinetā ambulatori vai nosūta uz dienas stacionāru, nodrošina dinamisku novērošanu un terapijas efektivitātes izvērtēšanu. 


Sāpju aprūpes nodaļā reizi nedēļā notiek specializēti sāpju konsīliji kā stacionāra, tā dienas stacionāra un ambulatorajiem pacientiem pēc iepriekšēja pieraksta.


Sāpju aprūpes nodaļa pacientiem nodrošina multimodālu terapiju: sabalansētu kombinētu farmakoterapiju, kombinējot dažādu medikamentu grupu līdzekļus perorālai lietošanai un intravenozu zāļu ievadīšanu, lokālos analgētiskos līdzekļus sistēmiski un blokāžu veidā (infiltrējošas trigerpunktu blokādes, perifēro nervu un pinumu blokādes, epidurālas, fasešu locītavu un gangliju blokādes, spinālās epidurālās atsāpināšanas u.c.). Sadarbībā ar Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra speciālistiem tiek pielietoti fizikālie faktori sāpju mazināšanai un fizioterapija, kā arī ieteiktas psihoterapeitiskās ārstēšanas metodes. 


Sāpju aprūpes nodaļas pienākumos ietilpst arī sāpju aprūpes dienesta metodiskās vadības nodrošinājums, regulāri analizējot medicīniskās aprūpes kvalitātes un rezultātus Slimnīcas mērogā kopumā un tās struktūrvienībās, īpaši Neatliekamās palīdzības centrā; sekojot sāpju aprūpes standartu ievērošanai slimnīcā, izstrādājot un ieviešot jaunākās sāpju aprūpes metodes un standartizētus analgēzijas protokolus.  


Sāpju aprūpes nodaļas ārsti algologi piedalās pēcdiploma rezidentūras programmu realizācijā algoloģijā un citu specialitāšu rotācijas ciklu ietvaros, kā arī iesaistās pirmsdiploma apmācībā studentiem sāpju medicīnā, veicina citu struktūrvienību apmācību un pašizglītošanos sāpju aprūpē. Sāpju aprūpes nodaļā tiek realizēti vairāki klīniskie pētījumi (radikulopātiju terapijā, botulīna toksīna pretsāpju efektivitātes novērtējumā).Nodaļā pastāvīgi strādā 2 ārsti algologi - virsārte Maija Māliņa un konsultante profesore Ināra Logina, kā arī māsa Dagnija Brutāne. Ambulatorajā darbā ir piesaistīti ārsti algologi Mihails Ārons, Igors Paņihins un Edgars Vasiļevskis.