PSKUS 2021/171

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Dozimetrijas sistēmas ar elektroniskajiem dozimetriem piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Sandra Aare

  • 67065340

Iepirkuma dokumenti

Tehniskā specifikācija:
Papildus informācija:
publicēts pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64383
Piedāvājumi iesniedzami EIS.