PSKUS 2021/155

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Floumetra ar doplera moduli piegāde
Iepirkuma veids:
Citi iepirkumi
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Anna Rubene

  • 67065340

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Informējam, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Floumetra ar doplera moduli piegāde” identifikācijas Nr. PSKUS 2021/155 (turpmāk – iepirkums).
Ievērojot iepirkuma pašmērķi – godīgas, atklātas un brīvas konkurences apstākļos izvēlēties Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kā arī īstenojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus attiecībā par pienākumu pirms iepirkuma izsludināšanas veikt saprātīgus tirgus izpētes pasākumus un sagatavot atbilstošas prasības, kas nodrošinātu Pasūtītāja vajadzību apmierināšanu, bet arī radītu iespēju iesniegt maksimāli daudz piedāvājumu, nevajadzīgi neierobežot konkurenci, Pasūtītājs vēlas izmantot Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešajā daļā norādīto, saņemot konsultācijas no piegādātājiem, par iespējami izvirzāmajām prasībām.
Lūgums iesniegt viedokli, par iespējami izvirzāmajām prasībām, kas iekļautas iepirkuma dokumentācijas projektā līdz 2021. gada 28. septembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: anna.rubene@stradini.lv .

Ar dokumentāciju var iepazīties interneta vietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/669958