PSKUS 2020/173

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Diāna Belozerova

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai