Projekta Seeding Life seminārs Rīgas slimnīcu speciālistiem

SeeLife_Erasmus+.jpgEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Rīgā sniegts pēdējais projekta Seeding Life projekta ietvaros organizētais seminārs

14.septembrī viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija telpās norisinājās pēdējais no projekta Seeding Life semināriem par tēmu "Aktualitātes un medicīniskie aspekti orgānu donoru un transplantācijas jomā". Kopumā projekta laikā notikuši seši semināri - dialīzes māsām no visas Latvijas, Ziemeļkurzemes Reģionālajā slimnīcā Ventspilī, Vidzemes slimnīcā Valmierā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem no visas Latvijas, Daugavpils Reģionālajā slimnīcā un visbeidzot Rīgas un tuvējā reģiona medicīnisko iestāžu darbiniekiem.

Noslēguma seminārā piedalījās visi projektā iesaistītie lektori ar savām lekcijām, kuras šoreiz tika filmētas, lai tās sagatavotu video lekciju formātā un ievietotu apmācībām Internetā, kur tās būs pieejamas visiem medicīnas speciālistiem.

Šoreiz uz semināru tika uzaicināts arī īpašais viesis - Austris, kuram pagājušajā gadā veikta aknas transplantācija. Semināra dalībnieki ar lielu interesi klausījās un uzdeva sev interesējošus jautājumus par Austra pieredzi un praktisko sadzīvi pēc veiktās transplantācijas.

Noslēguma semināra dalībniekiem tika lūgts aizpildīt divus zināšanu novērtēšanas testus - pirmais tests (ar iekļautiem septiņiem jautājumiem) priekšzināšanu novērtēšanai semināra sākumā un otrais tests (ar iekļautiem 15 jautājumiem) zināšanu novērtēšanai pēc semināra noklausīšanās. Saņemtie rezultāti apliecina, ka pēc semināra noklausīšanās dalībnieku zināšanas būtiski uzlabojušās - sākotnēji pareizās atbildes bija 68,1%, savukārt, noslēguma testā pareizās atbildes bija 82,7% no sniegtajām atbildēm.

Sniedzot vērtējumu par semināra norisi kopumā, dalībnieki izteica ļoti lielu atzinību projekta komandai par šīs tēmas aktualizēšanu un medicīnas darbinieku izglītošanu. Īpaši augsti novērtēta lektoru kompetence un dažādu praktisko gadījumu izskatīšana.

Par dalību seminārā visiem dalībniekiem tika izsniegti arī sertifikāti ar apstiprinātiem Latvijas Ārstu biedrības (9 TIP), Latvijas Māsu asociācijas (8 TIP) un Latvijas Ārsta palīgu profesionālās biedrības (8 TIP) tālākizglītības punktiem.

Photo_Riga_Seminar.jpg