Projekta "Seeding Life" seminārs Neatliekmās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem

SeeLife_Erasmus+.jpgEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Projekta "Seeding Life" ietvaros novadīts seminārs NMPD darbiniekiem

22.augustā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta telpās bija sanākuši vairāk kā 60 dienesta darbinieki, lai piedalītos kārtējā projekta "Seeding Life" seminārā par tēmu "Aktualitātes un medicīniskie aspekti orgānu donoru un transplantācijas jomā".

Semināra dalībnieki izrādīja lielu interesi par seminārā izskatītajiem jautājumiem, izraisot plašas diskusijas par dažādiem ar transplantāciju saistītiem jautājumiem. Tāpat kā iepriekšējos semināros, arī šajā dalībniekiem bija iespēja novērtēt savas zināšanas orgānu transplantācijas jomā gan pirms semināra, gan arī pēc tā. Rezultātā vidējais pareizo atbilžu īpatsvars aizpildītajos testos paaugstinājās no 55,4% uz 83,4%. Šis ir augstākais pareizo atbilžu līmenis visos līdz šim projekta ietvaros novadītajos semināros.

Semināra dalībnieki semināru novērtējuši kā ļoti interesantu, atraktīvu un lietderīgu, īpaši atzīmējot lektoru kompetenci, iesaistoties dalībnieku diskusijās un daloties ar savu pieredzi.

Projekta "Seeding Life" semināri notiks arī 31.augustā Daugavpils Reģionālajā slimnīcā un 14.septembrī Rīgā viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija telpās.

Interesentiem lūgums pieteikties, sūtot ziņu uz e-pastu liga.grudule@stradini.lv .

foto.jpg