Projekta "Seeding Life" seminārs dialīzes māsām

SeeLife_Erasmus+.jpgEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Noritējis pirmais projekta "Seeding Life" seminārs

29. jūnijā Latvijas Transplantācijas centra telpās norisinājās projekta "Seeding Life" projekta seminārs " Aktualitātes un medicīniskie aspekti orgānu donoru un transplantācijas jomā". Seminārs bija paredzēts dialīzes māsām, kopumā to apmeklēja 30 māsas no dažādām Latvijas medicīnas iestādēm.

Semināra sākumā un beigās māsas aizpildīja arī zināšanu novērtēšanas testus, kas uzrādīja ievērojamu kompetences pieaugumu pēc semināra noklausīšanas. Aizpildot semināra novērtējuma anketas, māsas norādījušas, ka seminārs ir bijis interesants un savam darbam noderīgs, īpaši uzteicot lektoru kompetenci un noderīgos piemērus no dzīves, kas palīdz vairāk izprast transplantācijas procesu.

Semināru vadīja projekta "Seeding Life" ietvaros apmācītie speciālisti.

seminars_masas_web_lapai.jpg