Projekta Seeding Life seminārs Daugavpilī

SeeLife_Erasmus+.jpgEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Projekta Seeding Life seminārs Daugavpils Reģionālās slimnīcas personālam

Šī gada 31. augustā projekta Seeding Life komanda sniedza iespēju Daugavpils Reģionālās slimnīcas speciālistiem piedalīties seminārā "Aktualitātes un medicīniskie aspekti orgānu donoru un transplantācijas jomā". Par semināru slimnīcas personāls izrādīja ļoti lielu interesi, kā rezultātā šis bija līdz šim visapmeklētākais seminārs projekta ietvaros, jo kopumā piedalījās 109 speciālisti no Daugavpils Reģionālās un citām tuvējā reģiona slimnīcām.

Arī šoreiz dalībniekiem bija iespēja uzzināt par aktualitātēm šajā jomā, kā arī praktiski piedalīties dažādu ārstēšanas gadījumu izskatīšanā un taktikas izvēlē. Semināra dalībnieki, aizpildot zināšanu novērtēšanas testus, uzrādīja būtisku zināšanu uzlabošanos. Sākotnējā testā pareizās atbildes bija 60,7%, savukārt noslēguma testā pareizās atbildes bija jau 79,4% no sniegtajām atbildēm.

Vērtējot semināra kvalitāti, dalībnieki īpaši augstu novērtējuši lektoru kompetenci un sniegto iespēju praktiski pašiem risināt un piedalīties dažādu gadījumu analīzē. Kopumā lielākā daļa dalībnieku semināru vērtē kā ļoti labu un noderīgu sava ikdienas darba veikšanā.

foto_Daugavpils.jpg