Projekta Seeding Life partneri tiekas projekta noslēguma pasākumā Rīgā

SeeLife_Erasmus+.jpgEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

2017. gada 26. un 27. oktobrī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā norisinājās projekta Seeding Life noslēguma pasākums.

Projekta noslēguma pasākumā partneri informēja par darba rezultātiem, kā arī iepazīstināja ar priekšlikumiem turpmākajai medicīnas darbinieku un sabiedrības izglītošanai orgānu donācijas atbalstam.

Stradiņa slimnīca projektā piedalās kopš 2015. gada septembra. Projekta ieviešanai tika saņemts Erasmus+ programmas finansējums un tā mērķis bija pilnveidot medicīnas darbinieku izpratni par transplantāciju un veicināt atbalstu orgānu donācijai. Projekta vadošais partneris ir Daudzprofilu un neatliekamās medicīnas universitātes slimnīca „Pirogov” Bulgārijā, kā partneri projekta mācības vadīja Spānijas Donoru un transplantācijas institūts un Barselonas Universitāte, kas jau 25 gadus pasaulē organizē un vada starptautiski augstu novērtētas mācības transplantācijas jomā.

Latvijā projekts uzsākts, veicot medicīnas iestāžu darbinieku aptauju par esošajām zināšanām un izpratni transplantācijas jomā. Atbilstoši tās rezultātiem Spānijas partneri sagatavoja mācību programmu par transplantācijas un donācijas jautājumiem, kas īpaši pielāgota tieši Latvijas situācijai. Šo programmu pusgadu ilgās mācībās (gan attālināti, gan klātienē) apguva astoņu cilvēku komanda no Stradiņa slimnīcas. Vēlāk iegūtās zināšanas tika nodotas Latvijas medicīnas iestāžu darbiniekiem Rīgā un reģionos, organizējot sešus seminārus, kuros piedalījušies vairāk kā 300 ārsti, māsas un ārstu palīgi.

Interese no medicīnas darbinieku puses par organizētajiem semināriem bija ļoti liela, ko atspoguļo lielais apmeklētāju skaits, kā arī saņemtās atsauksmes. Īpaši dalībnieki uzsvēruši temata aktualitāti un nepieciešamību pēc informācijas, kas ikdienā medicīnas speciālistiem nav pieejama. Mācību rezultātā tika novērots arī būtisks zināšanu līmeņa pieaugums, ko apliecina zināšanu pārbaudes testu rezultāti pirms un pēc semināriem.

Pasākuma noslēgumā tika parakstīts līgums par sadarbību pēc projekta noslēguma, kuru parakstīja visi projektā iesaistītie partneri.

Informācija par projektu atrodama šeit:

http://seeding-life.com/wp/

Kontakti: liga.grudule@stradini.lv, tālr. 6706 9785.

Projekts tiek īstenots ar Erasmus+ programmas atbalstu.

IMG_2946.JPGIMG_2924.JPG